POEMS:
Nga Ikawai
Kauri Mountain Kiwi Coast Ngati Korora
With those faces
PLUS Kaipara views drawing